Училище за персонализирана медицина на тема „Персонализиран подход при диагностиката и лечението на някои инфекциозни заболявания: вирусни хепатити, HIV-инфекция и ко-инфекции и други“

Заявете своето участие в следващото издание на "Училище за персонализирана медицина" на тема „Персонализиран подход при диагностиката и лечението на някои инфекциозни заболявания: вирусни [...]

Съобщение за подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Добро управление“

На 21.12.2018 г. се подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG05SFOP001-2.009-0025-С01/21.12.2018 г. между Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна [...]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2018 – Становище на БАПЕМЕД

БАПЕМЕД счита, че е назряла необходимостта не само за гарантиране на достъп на всички здравно осигурени пациенти с онкологични заболявания до съвременните прицелни терапии, но и заплащане от НЗОК [...]

In
Posted

Cookie Policy

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store [...]

Училище за персонализирана медицина: персонализирана медицина при вирусни и бактериални инфекции

Заявете своето участие в следващото издание на "Училище за персонализирана медицина" на тема "Персонализирана медицина при вирусни и бактериални инфекции"

Проф. Алексей Савов за генетичните изследвания в България

Имат ли пациентите в България възможности да получат съвременните генетични изследвания, които им помагат за лечението, къде се извършват те, с какво качество, попитахме проф. Алексей Савов.