Повече данни
за по-добро здраве
Всеки пациент е важен
иновативни решения в здравеопазването

Българска асоциация за персонализирана медицина

Ние сме сдружение на учени, изобретатели, пациенти, медицински и здравни специалисти, лечебни и учебни заведения, обслужващи звена и търговски структури в здравеопазването и подпомагаме по-доброто разбиране и възприемане на концепциите, услугите и продуктите на персонализираната медицина в полза на пациентите и на здравната система.

Обществен интерес

Ние работим за постигане на необходимите промени за повишаване на обществения интерес към развитието и популяризирането на персонализираната медицина.

БЪРЗО РАЗВИТИЕ

Ние искаме да ускорим прилагането на персонализираната медицина в практиката за подобряване на индивидуалните резултати на всеки пациент.

Политики

Ние сме платформа  за идентифициране, разработване и прилагане на публични политики, които да доведат до постигане на очакваните от персонализираната медицина резултати.

RefuGenes

Проект «RefuGenes – інформаційна компанія для біженців з України, щодо можливостей персоналізованої медицини (діагностики та терапії) в Болгарії» реалізується за фінансової підтримки Ісландії, Ліхтенштейну та Норвегії, «Active Citizens Fund Bulgaria» в рамках Фінансового механізму Фонду Європейська економічна зона (ФМ ЄЕЗ) – www.activecitizensfund.bg.

Start typing and press Enter to search