Съветът на Европа прие за първи път заключения за прилагане на персонализирана медицина

На 7 декември, в Люксембург, бяха представени и приети дългоочакваните Заключения на Съвета на Европа във връзка с персонализираната медицина.