Работна среща на високо равнище във Варшава за персонализираната медицина – 01.03.2016 г.

Поредната среща на Европейския Алианс за Персонализирана медицина (EAPM) от програмата SMART Outreach (1Март 2016 г.) постигна консенсус с Полския Алианс за Персонализирана Медицина по няколко [...]