Здравен дебат на тема: „Иновации и оценка на здравните технологии – ползи и предизвикателства“

На 24.06.2016 в „София Хотел Балкан“ се проведе здравен дебат на тема: „Иновации и оценка на здравните технологии – ползи и предизвикателства“.