Въведение в принципите на персонализираната медицина

Персонализираната медицина, позната още като прецизна, стратифицирана, индивидуализирана или геномно-базирана медицина, е подход в превенцията и лечението на заболявания, който взема предвид [...]