4-та Годишна Президентска Конференция на ЕАПМ

 In Новини

4-та Годишна Президентска Конференция на ЕАПМ

Брюксел, 5-6 април, 2016
"Taking Stock: Къде сме сега и кои са необходимите следващи стъпки"

На 5-ти и 6-ти април 2016 г. в историческата сграда на Библиотека „Солвей“, на метри от Европейския парламент, се състоя 4-тата Годишна Президентска конференция на Европейския Алианс за Персонализирана Медицина- ЕАПМ. Темата на конференцията, която се проведе в рамките на датското председателство на ЕС, беше:“ Taking Stock: Къде сме сега и кои са необходимите следващи стъпки ”

Персонализираната медицина никога не е била толкова на фокус пред обществеността, колкото сега. В резултат на инициативата на президента Обама, в САЩ има бърз напредък в областта на персонализираната медицина.
Европа трябва да предприеме определени конкретни стъпки на всички нива – не само визията, че ЕС създава конкурентна среда, привличаща инвестиции, но също и за ползите на милионите пациенти от 28-те страни-членки. Оказва се, че страните-членки на ЕС са инвестирали в персонализирана медицина общо 20 пъти повече от САЩ. Гарантира ли това, обаче, равнопоставен достъп на европейските пациенти до методите и продуктите за персонализирано лечение, кои са нерешените въпроси, какво възпрепятства бързото и ефективно въвеждане на това иновативно направление в клиничната практика и какви са следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети на ниво Европейски Съюз? Всички тези въпроси бяха обсъдени на форума.

Ораторите на най-високо ниво и участниците включваха широк спектър заинтересовани страни: евродепутати, министри на здравеопазването, ръководители на генерални директорати в ЕК, европейски регулаторни органи и научни организации, здравно-осигурителни структури, пациентски организации, представители висшето ръководство на мултинационални компании от фармацевтичния, диагностичен и ИТ сектори, политици и законодатели, представители на медиите и много други.

Люксембургското председателство публикува Насоките на СЕ за персонализираната медицина, въз основа на конференцията на високо ниво от юли и няколко последващи дискусионни форума.
Те бяха във фокуса на конференцията на ЕАПМ. Бяха идентифицирани препяствията за интегриране на персонализираната медицина в здравните системи на страните-членки на ЕС, споделени добрите практики и беше подчертана тяхната добавена стойност и ефект върху формирането на политиките в ЕС. На конференцията беше подчертано, че е необходим подход към персонализираната медицина на ниво ЕС, в центъра на който стои пациентът, и в който участват най-висшите нива на компетентност в публичното здравеопазване. В същото време този подход трябва да бъде ясно дефиниран и да обхваща различните фази от жизнения цикъл на продуктите на персонализираната медицина по начин, който да улеснява приложението им в клиничната практика .

В конференцията участваха повече от 200 представители на всички заинтересовани страни. Събитието се превърна в междусекторен, високо информативен и динамичен дискусионен форум. В програмата на всяка сесия имаше панелни дискусии, кръгли маси с разнообразни работни групи, както и време за въпроси и отговори, което направи възможно ангажирането на максимален брой участници за постигане на конкретни решения и изводи.

Председателят на БАПЕМЕД – д-р Жасмина Коева председателстваше кръгла маса на тема: „Задълбочаване на интердисциплинарното сътрудничество в персонализираната медицина – приемете го лично!“, а д-р Станимир Хасърджиев – вицепрезидент на Европейски пациентски форум и председател на НПО беше председател на пленарна сесия озаглавена: „Генетично картиране и етика“.


Start typing and press Enter to search