RefuGenes

Проектът “RefuGenes - информационна кампания за бежанци от Украйна за възможностите за персонализирана медицина (диагностика и терапия) в България” се осъществява с финансова подкрепа в размер на 16 250,98 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по „Фонд Активни граждани България“ в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) - www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проектa е да информира украинските граждани с временен статут в България за възможностите за лечение и достъп до т. нар. „персонализирана медицина“, като по този начин ще бъде осигурено упражняването на основно човешко право – достъп до здравеопазване.
active-citizens-fund

Персоналізована медицина в ендокринології: цукровий діабет

Персонализирана медицина в ендокринологията: захарен диабет

Персоналізована медицина та кардіологія

Персонализирана медицина в кардиологията

Право на охорону здоров’я, осіб з України, зі статусом тимчасового захисту

Здравни права на лицата от Украйна със статут на временна закрила

Персоналізована медицина – сутність і застосування

Персонализирана медицина – същност и приложение

Персоналізована медицина в онкології

Персонализирана медицина в онкологията

Персоналізована медицина та інфекційні захворювання: СНІД, гепатит С і туберкульоз

Персонализирана медицина и инфекциозни заболявания: СПИН, хепатит С и туберкулоза

Предстоящи събития

В момента няма предстоящи събития

Отминали събития

Интервюта

Четете интервютата на български

Интервю с д-р Янислав Илиев

Д-р Янислав Илиев е лекар – специалист в Отделението по Медицинска онкология на Университетска болница „Пълмед“ – Пловдив.Той е възпитаник е на Медицински университет-Плевен, като през завършва [...]

Интервю с Държавна агенция за бежанците при министерски съвет (ДАБ при МС)

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) е агенция със специална компетентност в областта на прилагането на държавната политика за предоставяне на международна закрила [...]

Интервю с Юлия Беркут

Юлия Беркут е  юрист. Възпитаник е на Одеския национален университет „И. И. Мечников“, като през 2010 г. придобива степен „магистър по право“. Повече от 10 години тя е част от екипа на INTERSOS [...]

Читайте інтерв'ю УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Съобщение за подписан договор за целево безвъзмездно финансиране по „Фонд Активни граждани България“

На 25.07.2022 г. между Фондация „Институт отворено общество – България“ – Оператор на Фонда Активни граждани България (Active Citizen Fund) (www.activecitizensfund.bg) по ФМ на ЕИП 2014 – 2021 и Българска асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД) – Бенефициент, е подписан договор № 7/ 25.07.2022 г. за целево безвъзмездно финансиране.

Проект ACF/ 968 на тема RefuGenes – информационна кампания за бежанци от Украйна за възможностите за персонализирана медицина (диагностика и терапия) в България“ е одобрен за изпълнение в рамките на Четвъртата (извънредна) сесия от  Схема за малки инициативи, Тематичен приоритет № 2: Подкрепа за правата на човека.

Достъпът до здравеопазване е основно човешко право, нарушено пряко от военния конфликт в Украйна. Проектът ще информира украинските граждани с временен статут в България за възможностите за лечение в България и за достъпа до персонализирана медицина. Дейностите по проекта включват предоставяне на правна помощ и консултации чрез разработени и публикувани в YouTube наставления за достъп до лечение и до специалисти от различни диагностични области: онкология, кардиология и други. В допълнение, в рамките на проекта ще се създаде гореща линия на украински език за правна помощ и консултации, свързани с възможностите за лечение на бежанците. По този начин ще се осигури упражняването на основно човешко право – достъп до здравеопазване. Въоръжените конфликти засягат пряко гражданското население и човешките му права. Предоставяне на консултации за възможностите за достъп до медицински услуги в България осигурява упражняването на човешко право, нарушено в резултат на войната в Украйна. Очакваните резултати от проекта са: 6 броя публикации (видеа) в YouTube и създадена гореща линия на украински език, които да информират украинските граждани за възможностите за лечение и достъп до здравна грижа. Крайните ползватели на проекта са бежанци и мигранти от Украйна.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца. БАПЕМЕД ще използва всички свои ресурси за ефективното му изпълннеие, което стартира от 01.09.2022 г. и трябва да завърши не по-късно от 31.08.2022 г.

Проектът „RefuGenes – информационна кампания за бежанци от Украйна за възможностите за персонализирана медицина (диагностика и терапия) в България“ е одобрен за финансиране от Оператора на „Фонд Активни граждани България“ с размер на безвъзмездната финансова помощ до 16 250,98 евро

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Фонд Активни граждани България
www.activecitizensfund.bg

Start typing and press Enter to search