Анкетна карта

 In Новини

Анкетна карта

за проучване нивото на удовлетвореност на гражданите от достъпа, съдържанието и количеството на публично достъпна информация, относно цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в България.
euopdubali

Анкетата е разработена във връзка с изпълнение на проект по Оперативна програма „Добро управление” – „Разработване на предложения за подобряване на гражданското участие в процесите на ценообразуване и реимбурсиране на лекарства, формиране и отчитане на публичните/бюджетните средства за здравеопазване в областта на лекарствата“

Учтиво ви приканваме, да участвате в настоящото проучване, с цел установяване нивото на удовлетвореност на гражданите от достъпа, съдържанието и количеството на информацията с публичен характер в областта на цените и реимбурсирането на лекарствени продукти в България.

Предварително ви благодарим за отделеното време и оказаното съдействие.

Анкетата е анонимна!

Start typing and press Enter to search

Абстрактна илюстрация на ДНК верига и вирусАбстрактна илюстрация на Млада жена с маска и вирус