In
Posted

Училище за персонализирана медицина на тема „Мястото и ролята на персонализираната медицина в психиатрията, неврологията и офталмологията“

Следващият обучителен семинар от поредицата „Училище по персонализирана медицина“ ще е фокусиран върху персонализираната медицина в областта на психиатрията, неврологията и офталмологията.

Д-р Станимир Хасърджиев поема председателството на Българската асоциация за персонализирана медицина

Поради извънредни обстоятелства, настъпили в Управителния съвет на Българската Асоциация за Персонализирана медицина, БАПЕМЕД, любезно ви уведомяваме, че д-р Жасмина Балабанова отстъпва [...]

Училище за персонализирана медицина на тема „Персонализиран подход при диагностиката и лечението на някои инфекциозни заболявания: вирусни хепатити, HIV-инфекция и ко-инфекции и други“

Заявете своето участие в следващото издание на "Училище за персонализирана медицина" на тема „Персонализиран подход при диагностиката и лечението на някои инфекциозни заболявания: вирусни [...]

Съобщение за подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Добро управление“

На 21.12.2018 г. се подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG05SFOP001-2.009-0025-С01/21.12.2018 г. между Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна [...]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2018 – Становище на БАПЕМЕД

БАПЕМЕД счита, че е назряла необходимостта не само за гарантиране на достъп на всички здравно осигурени пациенти с онкологични заболявания до съвременните прицелни терапии, но и заплащане от НЗОК [...]