Българската асоциация за персонализирана медицина проведе първото по рода си в България „Училище за персонализирана медицина“

 In Новини

Българската асоциация за персонализирана медицина проведе първото по рода си в България „Училище за персонализирана медицина“

На 7-ми юни 2017 г., в София се проведе първия форум от поредицата събития „Училище за персонализирана медицина“ на тема „Персонализирана медицина: молекулярна диагностика в онкохематологията – реалност, възможности и предизвикателства“. Организатор на събитието бе БАПЕМЕД.

Огромният интерес към обучителния форум е породен от нуждата от информираност по темата Персонализирана медицина на всички нива в България. Основната цел на Училището беше да представи последните постижения и иновации на персонализираната медицина в областта на онкохематологията, съпътстващата диагностика и иновациите в биотехнологиите. Целта, която си поставя БАПЕМЕД с поредицата от форуми „Училище за персонализирана медицина“, е да информира младите специалисти, да повиши тяхната квалификация и мотивация за развитие в тази сфера. Към събитието проявиха интерес участници от различни сектори на здравеопазването – утвърдени медицински специалисти в областта на хематологията и онкологията, молекулярни биолози и други специалисти по здравни грижи от сектора на диагностиката, представители на фармацевтичната индустрия, академичната общност, лекари-специализанти, студенти и пациенти. Форумът даде възможност на участниците да се срещнат на живо с водещи експерти, работещи активно в научната, диагностична и терапевтична сфера на персонализираната медицина. Включилите се в Училището придобиха познания за основан на доказателствата персонализиран подход в диагностиката и лечението, както и възможност за достъп до най-нови данни от клиничната и транслационна медицина и за запознаване в съкратен срок с иновативни техники, средства и подходи в тази революционна сфера от съвременната медицина.

Събитието беше уважено лично от проф. д-р Георги Михайлов – водещ специалист в областта на хематологията и депутат в 44-то Народно събрание. Той произнесе кратко приветствие към форума и пожела успех на инициативата на БАПЕМЕД.

Български и чуждестранни лектори представиха на участниците информация, засягаща различни аспекти от областта на науката и практиката (в диагностичната и терапевтичната й част) на онкологичните/ онкохематологичните заболявания.

Училището по персонализирана медицина започна с приветствие на д-р Явор Дренски – председател на Управителния съвет на БАПЕМЕД, който подчерта, че организираното събитие съответства напълно на мисията на Асоциацията и е свързано с един от основните й приоритети, а именно обучение и повишаване на информираността за персонализираната медицина на всички заинтересовани лица и на всички нива от тази сфера. „Организирайки обучителни семинари, тип училища, БАПЕМЕД се фокусира върху информираността, знанието и компетентността, като основен инструмент и стабилна основа, върху която да се развива и утвърждава персонализирания подход, както в полза на всеки отделен пациент, така и за здравната грижа, като цяло“ каза д-р Дренски. Той пожела успех на форума и ползотворно обучение на всички ученици.

Д-р Велизар Шиваров – лауреат на престижната награда за млад учен „Питагор“ и част от екипа на УМБАЛ „Софиямед“ откри лекционната част на Училището за персонализирана медицина, представяйки възприятието на един български лекар за персонализирания подход при миелоидни злокачествени заболявания.

Събитието продължи с две последователни лекции, фокусирани върху иновацията. Темата „Приложението на 3D биопринтинг за проучвания на рак и клетъчно-базирани модели “беше разгледана от проф. Колин МакГъкин – председател и CSO на CTIBIOTECH и президент на Cell Therapy Research Institute, Лион, Франция. Неговият колега, д-р Николас Форраз – CEO на CTIBIOTECH и вице президент на Cell Therapy Research Institute, Лион, Франция, презентира „2D/3D ин витро клетъчно-базирани биотестове за ускоряване на персонализираната медицина при терапията на рак“.

Г-н Ралф Верзантвоорт – мениджър развитие на пазара EMEA; Клинична геномика ЕМЕA, QIAGEN засегна темата за начините за подобряване и възможностите да се опростят лабораторните изследвания в онкохематологията.

Върху новите стратегии за диагностика на левкемиите беше акцентът на лекцията на проф. д-р Михаел Росбах – VP Pharma Partnering, Vela Diagnostics.

Училището завърши с презентация на г-н Георги Ганев, IBM България, който представи на аудиторията изключително иновативна платформа, която улавя, интерпретира и споделя комплексни данни от реалната практиката, геномна информация, медицински молекулярни и фенотипни данни. Приложението на самообучаваща се система, каквато е IBM Watson for Oncology, е ключово за персонализирания подход и лечение на пациенти с онкологични заболявания.

В заключение организаторите от БАПЕМЕД обобщиха ползите от научните постижения и познанията за молекулярната обусловеност на онкохематологичните заболявания, даващи възможност за прецизиране на диагнозата и за персонален подход на лечение към пациентите. Всичко това води до по-ефективна терапия, повишаване качеството на живот на пациентите и до увеличаване на продължителността им на живот. От представената в Училището информация стана ясно, че въпреки успехите и постигнатото до момента, онкохематологията е една от най-бурно развиващите се области за разработка на персонализирани решения за диагностика и лечение.

Допълнителна информация

За персонализираната медицина

Когато става дума за иновациите в съвременната медицина и как те се отразяват върху приоритетите на здравните системи по света, неизменно широкият набор от познания ни насочват към нова ера в историята на медицината, а именно Персонализираната медицина.

Здравната грижа е в ситуация на трансформиране от традиционната медицина, в която „един подход е приложим за всички“ към нов подход, наречен „Персонализирана медицина“ или „прецизна медицина“. Най-точно можем да я опишем като геномно базирана медицина, която се основава на генетичната предразположеност или на други изменения на молекулярно ниво, които са настъпили в организма. Този подход ще бъде определящ за медицината на 21 век.

Научният прогрес в области като геномното секвениране, биотехнологиите и информационните технологии, формираха бъдещата посока за познанието на човечеството за неговата биология, а именно, как биологията влияе върху предразположението към дадено заболяване, каква е ролята на ДНК, РНК, епигенетиката и белтъците.

Геномното секвениране е една от иновациите, на които се дължи бурното развитие на съвременната медицина. Разбирането на ролята на генетичните вариации при заболяванията също става основна част от медицинските проучвания. Болшинството от учени вярват, че повечето често срещани човешки болести като сърдечни заболявания, диабет и рак са значително повлияни от няколко редки генетични вариации. Благодарение на проекта Човешки Геном и напредъка на секвенционната технология, научното общество е по-оборудвано от всякога. Това позволява едновременно да бъдат разглеждани хиляди места в ДНК на индивида, за да се открие зависимост между заболяването и генетичните вариации.

Имунотерапия при онкологични заболявания обещава да превърне онкологичните заболявания от живото застрашаващи в хронични, а Генната терапия и генното  редактиране поставят основата на нова революционна епоха на медицински отрития.

Персонализирана медицина и 2D/3D in vitro клетъчно-базирани био тестове ще доведат до нови научни постижения и ускоряване на терапията на рака.

Съвкупността от научния прогрес на всички споменати до тук  направления, доведоха и до промяна в съвременната стратегия за разработка на лекарства. Тази промяна е доминирана от идеята за персонализиране на медикаментите. Персонализирането се базира на диагностични тестове за идентифициране на специфични биологични маркери, най-често генетични. Тези изселвания подпомагат лекарите в определянето на лечения и процедури, които биха имали най-висок терапевтичен ефект и най-ниско ниво на нежелани лекарствени реакции.

Към момента има регистрирани 132 персонализирани медикамента, като тенденцията за следващите 5 години е стремглаво нарастване на броя на тези медикаменти, като се очаква всеки 4-ти ново регистриран медикамент да бъде за таргетно-прицелно лечение. В областта на научните разработки 42% от всички лекарства в процес на разработване и тестване са с потенциал за персонализирана медицина, а 73% от новите молекули или биотехнологични продукти в онкологията са за прицелно лечение.

Биофармацевтичните компании са посветени на персонализираната медицина и почти удвояват инвестициите си в сферата на проучване и разработване на персонализирани терапии. Прогнозира се ръст от 69% на броя на медикаментите. Биоподобните медикаменти също завземат своето място на пазара.

Успоредно с лекарствата, данните от генетични изследвания показват, че към настоящия момент има над 65 000 достъпни генетични тестове.

За Българската асоциация за персонализирана медицина.

Българската Асоциация за Персонализирана Медицина (БАПЕМЕД) представлява сдружение на учени, медицински и други специалисти по здравни грижи, пациентски организации и търговски структури, работещи в сферата на здравеопазването. БАПЕМЕД е регистрирана през 2014г.

Основните цели на организацията са:

 1. Популяризиране на концепцията за персонализирана медицина на всички нива – медицински специалисти, пациентски общности и институции;
 2. Интегриране на принципите на персонализираната медицина в съвременното здравеопазване и утвърждаване на обществената значимост на персонализираната медицина за здравната система на България;
 3. Гарантиране достъпа на пациентите до иновациите в персонализираната медицина.

Основните предизвикателства пред Асоциацията и здравната стратегия на България могат да бъдат обобщени в следните области:

 • Реимбурсация и платежна политика
  Трябват убедителни доказателства за клиничното и икономическото въздействие, които трябва да са основани на реални данни от практиката;
 • Регулаторна среда на съпътстващата диагностиката
  Диагностичните тестове са гръбнака на персонализираната медицина, те трябва да бъдат стандартизирани и контролирани;
 • Клиничното усвояване в практиката на напредъка в персонализираната медицина
  Липсват планове за цялостно усвояване на напредъка в геномиката и анализа на данни с цел персонализиране на грижата за пациента;
 • Информираност на всички нива
  Повишаване на осведомеността и разбирането на идеите на персонализираната медицина сред обществото, здравните работници, пациентските общности, признаване на значимостта на молекулярните пътища при назначаване на лечение;
 • Изграждане на нова инфраструктура и процеси за управление на информацията
  Прекрояване на модела за здравни грижи в подкрепа на медицината на 21 –ви век чрез достъп до технологиите, правителствена подкрепа за изграждане  на инфраструктура за персонализираната медицина, интегриране на съвременни здравни информационни технологии за събиране и анализ на данни от ежедневни клинични практики.

Start typing and press Enter to search