Български иновации в здравните дигитални и интелигентни технологии

 In Дигитално здраве, Новини

Диагностика на институционалната инертност

Здравеопазването е едновременно икономическа, социална, образователна и юридическа система, която в идеалния си замисъл би трябвало да харчи средства, за да поддържа здравето на нацията оптимално и да въвежда механизми за неговото опазване чрез образователни и насърчаващи здравословния начин на живот програми по легален начин чрез законови регулации, изхождайки от изконното човешко право на здраве… Твърде просто и безкрайно логично – няма как да има просперираща държава в демографски спад, със застаряващо население от хронично болни хора на физическо и емоционално ниво, и с дефицит на специализирана работна ръка, при това на ръба на прегарянето. Особено в сферата на здравеопазването.

Ясно е, че капацитета на оптимизация в това отношение е силно ограничен и зависим от институционалната уредба. Докато чакаме своята „реформа“, която да спои връзката между намаляване на рисковите фактори (профилактиката) и възстановяване на здравния статус (терапията), връзката лекар-пациент става все по-усложнена и спорадична, а адекватното поведение при здравен казус се осуетява от неблагонадеждната информационна среда.

В сравнение с други области на живота, здравеопазването е трудно податливо на пълна цифровизация, което допълнително усложнява управлението му. Нямаме ясни регистри, липсва публична и лесно достъпна информация за скринингови програми, ползват се прогнозни маркери върху релативни цифри на популационен принцип…

Отделно от това правителствените разпоредби и тежките административни процедури затрудняват обмена, организирането и анализирането на съществуващите здравни данни, без мисъл за благополучието на пациента. А в същото време светът разполага с огромен набор от здравни информационни технологии и системи за управление, но тук в България, като че ли се опитваме сами да открием „топлата вода“.

Походът на интелигентните технологии

Като страна, която произвежда най-добрите IT специалисти и щедро ги изнася навън, се предполага, че би трябвало да сме страна с вградени ултрамодерни технологии, улеснен достъп до здравни услуги, ясни алгоритми на поведение и адекватно събиране на данни. Тази ригидност

на Системата не е само локална. Много държави продължават да стискат газови фенери и не посягат към ключа за електричеството, за да имат повече контрол върху светлината. Дигиталните и информационни технологии обаче имат свои географски граници и независимо влияние, свой настъпателен ход в историческата рамка на човешката биография, независим от злободневието на битовизма. Тяхната цел е да облекчат системите и да подобрят връзките между отделните звена, подобрявайки с това услугите и качеството на живот. В сферата на здравеопазването новите технологии действат еднакво успешно на индивидуално и на популационно ниво. Те имат капацитета както да спасят конкретен живот, така и цяла икономика. И най-хубавото е, че могат да бъдат спрени точно толкова успешно, колкото да върнем дата от календара. За да работят оптимално обаче трябва да бъдат организирани.

Силата на хората с прогресивно мислене

HIMSS(Healthcare Information and Management Systems Society) e най-голямата и авторитетната международна организация, в която членуват над 120 хиляди членове, компании и организации от целия свят с дейност в областта на иновациите и технологиите в сферата на дигиталната трансформация и нововъведения за здравни грижи.

През последните няколко месеца БАПЕМЕД и Astea Solutions си сътрудничиха тясно с HIMSS Global, с цел създаване на местна HIMSS общност в България, която да бъде официален представител на глобалната мрежа на организацията у нас. В продължение на тези усилия на 29-ти ноември 2023 г. се състоя информационно събитие, преди официалното стартиране на общността, което беше встъпителна крачка, целяща да предостави цялостна информация и перспектива за ползите от присъединяването на България към глобалната мрежа на HIMSS.

С тази инициатива двете организации си поставят за цел да работят в посока създаване на мрежа от професионалисти, компании и съмишленици за насърчаване на въвеждането и разширяването на използването на технологични иновации в българската здравна система. За целта те са в процес на създаване на специализирана българска HIMSS общност с основен фокус върху възможностите за споделяне и обсъждане на добри практики за подобрение на здравеопазването на местно ниво.

Чрез създаването на тази общност можем да дадем пример и да популяризираме и проправим пътя за иновативни решения, които имат потенциал да подпомогнат и трансформират здравеопазването в България„, казват организаторите за Dir.bg. „Потенциалното въздействие за подобряване на грижата за пациентите, ефективността и цялостното качество на здравните услуги е огромно предизвикателство и ние сме решени да съдействаме за постигане на положителна промяна. В България вече има много добри примери за иновативни продукти и услуги, които могат да бъдат използвани масово и нашата роля ще бъде да ги представяме.“

На събитието присъстваха освен представители на HIMSS, също и български експерти на високо ниво, които се интересуват от иновативните подходи и дигитализация на здравни услуги, както и разработването на такива услуги и продукти. На форума бяха представени от тях решения за прецизен неинвазивен термографичен скрининг с използване на технология с изкуствен интелект, решение за оптимизиране и дигитализиран процес с приложение в патологията, решение за справяне с burnout (прегаряне), платформа за подкрепа и мобилни приложения за бременни жени и следродилна депресия, както и съвети за ранно детско развитие. Голяма част от тези услуги и продукти вече са пазарно реализирани.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search