БАПЕМЕД и Astea Solutions повеждат България към световната здравна иновация с HIMSS

 In Дигитално здраве, Новини, Проекти

През последните месеци Българска асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД) и Astea в тясно партньорство с HIMSS Global работят по създаването на местна HIMSS общност в България, която да бъде официален представител на глобалната мрежа на организацията у нас.

HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) e най-голямата и авторитетна международна организация, където иновациите и технологиите обединяват над 120 000 членове, компании и организации от цял свят в името на дигиталната трансформация и модернизирането на здравеопазването.

На 29 ноември 2023 г. се проведе информационно събитие, предшестващо официалното стартиране на общността. Това събитие беше първата стъпка, която имаше за цел да предостави обширна информация и перспектива за ползите от присъединяването на България към глобалната мрежа на HIMSS.

С тази инициатива двете организации си поставят за цел да създадат мрежа от професионалисти, компании и съмишленици с цел насърчаване на технологичните иновации в българската здравна система.

На събитието присъстваха не само представители на HIMSS, но и български експерти, които са заинтересовани от иновативните подходи и дигитализацията на здравните услуги. На форума бяха представени решения за неинвазивен термографичен скрийнинг с използване на изкуствен интелект, оптимизация на процесите в патологията и платформа за подкрепа на бременни и след-родилни.

БАПЕМЕД и Astea Solutions повеждат България в ерата на здравната иновация и дигитализация, съчетавайки технологията с грижата за нашето здраве.

Следете страницата ни за новини и активности около създаването на българската HIMSS общност и станете част от трансормацията.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search