БАПЕМЕД отбелязва важността на световния ден на редките болести на 29 февруари 2024

 In Uncategorized

На 29 февруари 2024 година, светът ще отбележи Световния ден на редките болести, събитие, което всяка година се провежда в последния ден на февруари и има за цел да насърчи осведомеността и подкрепата за хората, засегнати от редки заболявания. Тази глобална инициатива, която се координира от Европейската организация за редки заболявания (EURORDIS), включва партньорство с над 65 национални алианса на пациентски организации и играе критична роля в обединяването на общности с общи цели – осигуряването на равен достъп до съвременни здравни грижи, диагностика и терапии за всички засегнати.

БАПЕМЕД заема ключова роля в националния и международен отговор на предизвикателствата, свързани с редките болести. Присъединявайки се към инициативата, БАПЕМЕД подчертава важността на участието на българските здравни организации в борбата за подобряване на качеството на живот на над 300 милиона души по света, живеещи с редки заболявания.

Редките болести, които са повече от 7 000 на брой и засягат 5% от световното население, представляват значително предизвикателство за здравните системи по целия свят. Въпреки че 72% от тези заболявания са генетични, диагностицирането им често е затруднено и може да отнеме години, водейки до забавено лечение и прогресиране на заболяването. 

БАПЕМЕД има водеща роля в европейския проект „Screen4Care“, който има за цел да съкрати времето за диагностициране на редките заболявания чрез въвеждането на иновативни технологии, включително генетичен скрининг и машинно обучение. Този проект е важна стъпка към ускоряването на диагностиката и подобряването на достъпа до лечение, като по този начин се повишава качеството на живот за пациентите с редки заболявания. 

Чрез участието си в „Screen4Care“, БАПЕМЕД демонстрира ангажимента си към иновациите в здравеопазването и подкрепата на общността на хората с редки заболявания. Създаването на инструменти като Screen4Care Meta-Symptom Checker и Screen4Care Virtual Clinic ще допринесе значително за подобряването на диагностичния процес и ще осигури нужната подкрепа на пациентите и техните семейства в техния път към диагностицирането и лечението. 

Отбелязването на Световния ден на редките болести е момент за осъзнаване на общите ни цели и за утвърждаване на важността на съвместните усилия в борбата с редките заболявания. БАПЕМЕД се гордее с приноса си в тази кауза и продължава да работи за подобряване на живота на засегнатите от редки болести. 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search