БАПЕМЕД представи своята FUTURESILIENCE-лаборатория

 In Uncategorized

Преди броени дни, на 10-ти април се проведе уебинарът “Представяне на лабораториите на FUTURESILIENCE”. Това събитие бе организирано като част от проектa, финансиран от Хоризонт Европа – FUTURESILIENCE, който има за цел да укрепи европейската икономическа и социална устойчивост чрез подобрена способност за бързо реагиране на бъдещи кризи. 

Българската Асоциация за Персонализирана Медицина (БАПЕМЕД) се включи в уебинара, представена от нашия партньор от Копенхагенския Университет по  Футуристични изследвания – Мартин Крузе. Г-н Крузе разказа за FutuResiliance Lab в България (БАПЕМЕД) и спомена как целта на тази лаборатория е да допринесе за устойчивостта на здравната система , интегрирайки многосекторни подходи в своята методология, с предизвикателства като устойчивост на здравеопазването и готовност за спешни случаи. Мартин Крузе спомена също и важността от превенция. Нуждата на обществото да се научи да се предпазва, а не да посещава здравни заведения и специалисти само в крайни ситуации, би помогнало не само етично, но и икономически, спомена експертът. 

Проектът FUTURESILIENCE представлява една нова инициатива, която е във фаза на тестване и включва 10 специални лаборатории из цяла Европа. Тези лаборатории се занимават с разработването на политики, които да помогнат на обществото да бъде по-подготвено и устойчиво при среща с различни предизвикателства. Примери за такива предизвикателства са кибератаки, промени в технологиите, проблеми с транспорта и енергията, липсата на необходимите цифрови умения сред работната сила, горещи вълни, наводнения и нужди в здравеопазването.

Целта на тези лаборатории е да намерят начини, чрез които обществото може по-добре да се справи с тези проблеми и да продължи да функционира добре, дори когато се сблъска с тях. Уебинарът даде възможност на хората да научат повече за различните подходи, които тези лаборатории използват, как те тестват своите идеи и как определят какво означава „устойчивост“ за Европа днес. Благодарение на проведеното събитие, присъстващите разбраха как се разработват и прилагат новите политики в реални условия и как тези лаборатории помагат за справянето със съвременните предизвикателства на местно ниво. 

Всяка една от останалите лабораториите се фокусира върху конкретни обществени предизвикателства. Ето какво разказаха представителите на различните “FUTURESILIENSE Labs”, накратко:

COSIGHT (Германия): Фокусира се върху подобряването на обществените компетенции за справяне с бъдещи промени, особено в храните и социалните конфликти. Тази лаборатория набляга на интегрирането на политиката и иновативните методологии за ангажиране на гражданите и се справя с предизвикателства, като обществена инерция и ескалация на конфликти.

MULTILOCAL (Естония): Подкрепя управлението на нови модели на жилищна мобилност. Методологията включва подходи на участие в градското планиране, справяне с ключови предизвикателства като адаптиране на политиката към мобилността и интеграцията на различни групи от населението.

LIQUIDHOUSING (Испания): Има за цел да предостави решения на жилищни проблеми, засягащи маргинализирани групи от населението. Лабораторията използва мултидисциплинарни методи за информиране на политиката, изправена пред предизвикателствата на социалното изключване и достъпността на жилищата.

SCRL (Словения): Подкрепя екосистемата за стартиране на киберсигурност, използвайки методологии за сътрудничество между индустрията и академичните среди и се справя с предизвикателства като технологичния напредък, изпреварващ развитието на политиката.

IMMER (Германия – Франция): Подобрява трансграничното сътрудничество в областта на мобилността и енергията, като се фокусира върху синхронизирани политически рамки и методологии като интегриране на заинтересованите страни с предизвикателства при привеждането в съответствие на националните политики.

FICTIONS (Португалия): Обръща внимание на пропуските в уменията, за да смекчи сътресенията на пазара на труда. Използва базирани на прогнози методологии за развитие на уменията и се изправя пред предизвикателства, като бърза технологична промяна и адаптивност на пазара на труда.

TIMES (Италия): Укрепва готовността на местната общност за бедствия, като използва методологии за ангажиране на общността и се справя с предизвикателства, като разпределяне на ресурси и мобилизиране на общността.

ХИОС (Гърция): Укрепва управлението на миграцията, използвайки политически анализ и икономически методологии, за да се изправи пред предизвикателства като променливи миграционни потоци и финансово управление.

МУРСИЯ (Испания): Фокусира се върху картографирането на тълпата от изменението на климата, за да подобри градската политика, използвайки географски информационни системи (GIS) за участие и справяне с предизвикателства като обществена ангажираност и точност на данните.

Радваме се и се гордеем, че можем да бъдем част от този проект на бъдещето. Ако искате да разберете повече информация за събитието и подробности около проекта, посетете официалния сайт на FUTURESILIENCE: https://futuresilience.eu/ 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search