“БАПЕМЕД успешно организира уъркшоп – част от проекта FutuResilience”

 In Новини, Проекти

На 14 февруари, 2024 г. Българската Асоциация за Персонализирана Медицина (БАПЕМЕД) в сътрудничество с Копенхагенския Институт за футуристични изследвания (Copenhagen Institute for Futures Studies) беше домакин на основен семинар в София, като част от финансирания от Хоризонт Европа проект, FutuResiliance. Тази среща даде значителен принос в пътуването към устойчиво здравеопазване в България и Европа, подчертавайки критичната роля на иновациите и превантивните стратегии при оформянето на бъдещия здравен сектор.

 

Модератори на семинара бяха Мартин Крузе и Арън Шпичак, експерти от Копенхагенския институт по футуристични изследания, партньор на БАПЕМЕД. Техните проницателни презентации осветиха пътя напред, навлизайки в тънкостите на създаването на устойчиви здравни системи, способни да се изправят пред бъдещи предизвикателства.

 

По време на събитието бяха разгледани широк спектър от теми, като дигитална интеграция, персонализирани подходи, устойчивост на здравеопазването, ментално здраве, развитие на работната сила и др., всяка от които засягаше различни аспекти от развитието на здравеопазването. Към идентифираните улеснаващи и блокиращи развитието фактори, бе приложен подходът „Матрица на въздействието на несигурността“, за определяне степените на въздействие и несигурност. Лекторите подчертаха важността на разграничаването между проблеми със силно въздействие, които биха могли фундаментално да променят пейзажа на здравеопазването, и вторични проблеми с по-малко значими ефекти. Този анализ ще бъде използван при разработване на възможни сценарии за бъдещо развитие на здравеопазването.

 

Като се фокусира върху несигурностите със силно въздействие, семинарът подчерта необходимостта от стабилна стратегия, която признава значителните, но непредсказуеми фактори, които биха могли да променят здравеопазването. Дискусията подчерта, че несигурността изисква балансиран подход, признаващ шанса за дълбоки промени, отчитайки потенциални оптимистични или песимистични варианти.

 

Колективните усилия имат за цел да изградят устойчива здравна система, оборудвана да се справя с бъдещи кризи чрез иновации и обществена подкрепа. 

 

Този, първи семинар, част от проекта FutuResilience, не само предостави платформа за диалог, но също така стимулира сътрудничеството между медицински специалисти, изследователи, НПО-та и политици. Нямаме търпение да ви информираме за предстоящите събития.

 

Следете ни за актуализации и резултати, които продължават да оформят пътя ни към устойчиво бъдеще на здравеопазването.

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search