Интервю с Държавна агенция за бежанците при министерски съвет (ДАБ при МС)

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) е агенция със специална компетентност в областта на прилагането на държавната политика за предоставяне на международна закрила [...]