Доклад „Дигитално здраве и електронно здравеопазване – анализ на пейзажа на европейско и местно ниво: добри практики, примери, предизвикателства и препоръки от световната практика“

 In Дигитално здраве, Новини

Доклад „Дигитално здраве и електронно здравеопазване – анализ на пейзажа на европейско и местно ниво: добри практики, примери, предизвикателства и препоръки от световната практика“

euopdu

Настоящият доклад на тема „Дигитално здраве и електронно здравеопазване – анализ на пейзажа на европейско и местно ниво: добри практики, примери, предизвикателства и препоръки от световната практика“ е обзорен аналитичен документ, систематизиращ събраната информация за концепцията за дигитално здраве и съвременната дигитална революция в сектора, различните аспекти на приложение на този иновативен подход, предимствата и предизвикателствата, свързани с дигиталната революция в здравния сектор, инициативи, стратегии и примери за успешно въвеждане на дигиталните решения в здравеопазването и добри практики, които да послужат за основа за изграждане на препоръки за успешен подход за дигитална трансформация в здравния сектор. В допълнение, освен идеологията, приоритетите и приложението на дигиталното и електронно здравеопазване на европейско и световно ниво, анализът съдържа информация за състоянието на дигиталното здраве в България.

Целта на този анализ е да се направи преглед на съвременното състояние на дигиталното здраве и електронното здравеопазване на световно, европейско и местно ниво, като се очертаят потенциала на дигиталния здравен пейзаж, водещите тенденции, съществуващите възможности и инструменти за трансформация от електронно здравеопазване към дигитално здраве, включително и ангажирането на пациентите и семействата в подкрепа и поддържане на собственото им здраве и благосъстояние. Докладът има за цел да представи на широката публика (всички участници в съвременната здравна грижа) ключова информация за дигитално здраве, очертавайки рамката на основните аспекти, свързани с този иновативен подход, както и да идентифицира и опише печеливши стратегии и подходи за прилагане и успешно комбиниране на дигиталните технологии и здравната грижа в името на по доброто качество на живот на пациента/ отделния индивид.

Start typing and press Enter to search