EAPM е готов за следваща година, пълна с ангажименти

 In Бюлетин, Новини

EAPM е готов за следваща година, пълна с ангажименти

През изминалата година нямаше почивка за Алианса, а 2015 обещава да е дори по-ангажирана. През последните 12 месеца ЕАРМ разшири значително своя медиен и политически профил със стартирането на кампанията STEP (Specialized Treatment for European Patients), което доведе до създаването на група по интереси от евродепутати STEP.

Десетки, подкрепени от ЕАРМ статии бяха публикувани в пресата, което привлече по-широка аудитория. Междувременно четирите активни работни групи и групата по регулаторни въпроси на ЕАРМ изработиха приети с консенсус препоръки и ги предадоха на Европейската Комисия, Европейския Парламент и Европейския Съвет.

Освен това, ЕАРМ беше домакин на много успешна втора годишна конференция, представи Алианса на множество групи и форуми, проведе важни срещи на Конгреса на ESMO и публикува няколко важни документа, като MEPs’ Briefing on Personalised Medicine, Lighthouse Initiative on the European Data-driven Economy, Barriers to Access, както и доклада от конференцията.

За 2015 ЕАРМ планира още много. Започна още през януари със срещи, на които бяха обсъдени въпроси за пациентите и диагностиката, работна среща за данните и значението на техния обмен, среща с DG Research за обсъждане на European Translational Research Platform, както и конференция, организирана с ЕК за обсъждане на бъдещ пилотен проект за персонализираната медицина.

Дейността на ЕАРМ ще продължи с Комисаря по Здравеопазване и Европейския Омбудсман, както и с кръгла маса на заинтересованите лица с аташетата на страните-членки за обсъждане на съответните клаузи, които имат негативно влияние върху научната работа и много повече…

Ново през 2015

SMART и конференцията през месец юни

Вече тече вторият месец от годината, с ново ротационно председателство на ЕС. Латвия ще бъде последвана от Люксембург от 01.07.2015. Независимо, че това са две от по-малките страни-членки, те и двете имат големи планове за техните мандати.

ЕАРМ ще работи и с двете председателства през годината, за да подпомогне още повече каузата на персонализираната медицина за постигане целта – правилното лечение на подходящия пациент в точното време. Още много има за постигане.

Латвия казва, че ЕС трябва да подкрепя предприемаческия капацитет чрез промоция на инвестициите в нови и конкурентни продукти и услуги. Разбира се, че е така и инвестицията в научни разработки и нови медицински продукти, както и обучението на здравни специалисти във всички нови области, развивани от персонализираната медицина е един от пътищата за привличане на външни инвестиции, както и за стимулиране на ефективен здравен сектор. Това ще доведе до разкриване на нови работни места и развитие на социалното сближаване.

ЕАРМ вярва, че здравните политики трябва да разпознават и да решават слабостите на наследените здравни системи, особено в по-малките страни-членки, както и в някои райони на по-големите. Това ЕАРМ нарече подход SMART /Smaller Member states And Regions Together/. Този подход ще бъде доразвит на третата годишна конференция на ЕАРМ на 22 и 23.06.2015.

Алиансът застъпва тезата, че работата в хармония на председателствата, ЕП и ЕК ще подобри качеството на живот на пациентите във всяка една страна в Европа.

Start typing and press Enter to search