Международна конференция по персонализирана медицина

 In Новини

Международна конференция по персонализирана медицина

На 02.03.2016 год. във Варшава, Полша се състоя международна конференция по персонализирана медицина. Участие във форума взеха над 350 специалисти от различни области, свързани с персонализираната медицина от Полша, Франция, България, Унгария, Румъния, както и представители на международни организации като ЕАРМ и Европейско партньорство за достъп до качествено здравеопазване. Институциите в здравеопазването от Полша бяха представени на най-високо ниво – Държавен секретар по здравеопазване, президент на Агенцията за ОЗТ и тарифна система, директор на Полски здравно-осигурителен фонд и др.

Отделните сесии завършваха с панелни дискусии и въпроси и отговори, в които участваха експерти от различните ангажирани с персонализирана медицина професионални общности, сектори и направления в здравеопазването.

Българското участие включваше проф. Драга Тончева – национален консултант по медицинска генетика, д-р Жасмина Коева-Балабанова – председател на УС на БАПЕМЕД и д-р Станимир Хасърджиев – генерален секретар на Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване и председател на УС на НПО.

Докладът на проф. Тончева, озаглавен „От гените и геномиката до персонализираната медицина“ беше посветен на дефиниране на основните приложения на генетиката в диагностиката и клиничната практика, както и мястото и в превантивната медицина.

Д-р Коева запозна участниците в конференцията с добрите практики и постиженията в дейността на БАПЕМЕД в обединяването на усилията на всички заинтересовани страни за въвеждането на приципите и методите на персонализираната медицина и адаптирането на здравната система на България за правилното им приложение в практиката.

Д-р Хасърджиев представи концепцията и инициативите на Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване за осигуряване равен достъп на пациентите от Европа до персонализирана медицина.

Start typing and press Enter to search