БАПЕМЕД участва в конференция „Life Sciences Conference in Era of Personalised Medicine“ в рамките на шведското председателство на Съвета на Европейския съюз

 In Новини

Българската асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД) участва в конференция „Life Sciences Conference in Era of Personalised Medicine“, в рамките на шведското председателство на Съвета на Европейския съюз

Каролинският институт (Karolinska Institute) в Стокхолм, eдин от най-престижните медицински университети в Европа, събра на среща на високо ниво  ключови организации в областта на науките за живота в подкрепа на по-нататъшно развитие на персонализираната медицина чрез научни изследвания и иновации.

Конференцията Life sciences conference in era of personalised medicine“, организирана в рамките на шведското председателство на Съвета на ЕС,  беше  проведена  на 26-27 юни 2023 г.  под патронажа на  Министерството на здравеопазването и социалните дейности, Министерството на климата и предприемачеството и Министерството на образованието и научните изследвания на Швеция.

Различните възможности и предизвикателства, свързани с персонализираната медицина, бяха представени  от панелисти и лектори, представители на:

  • международни организации (Европейската комисия, Регионалният офис за Европа на СЗО (WHO Europe), Европейската агенция по лекарства (EMA), Европейската организация за редки заболявания (EURORDIS);
  • академичната общност (Университетът в Копенхаген, Шаритé – Медицински Университет в Берлин (Charité – Universitätsmedizin Berlin);
  • държавни институции (UK National Health Service, Swedish eHealth Agency, Swedish Innovation Agency Vinnova, Swedish Ethical Review Authority, Stockholm City Council, Swedish Medical Products Agency);
  • бизнеса (Elekta Radiotreatment Solutions);
  • неправителствения сектор (Patvocates) и др.

Сред международните участници в конференцията, България беше представена от Българската асоциация по персонализирана медицина (БАПЕМЕД). По време на конференцията  д-р Димитър Георгиев, ръководител направление „ Иновации и науки за живота“ в БАПЕМЕД проведе редица ползотворни срещи с представители на различни европейски организации.

Чрез презентации, панелни дискусии, тематични обсъждания и учебни посещения, участниците в конференцията обмениха опит и идеи как да бъдат използвани предимствата на персонализираната медицина за модернизиране на здравеопазването.

Във всяка от  конкретните области от програмата на конференцията, а именно:

  • Достъп до големи масиви от данни и структури за използването им в здравеопазването чрез Европейското пространство за здравни данни (European Health Data Space (EHDS);
  • Етика, чиято роля ще бъде още по-важна  при използването на новите генетични техники, засиленото използване на лични данни и пазарните интереси;
  • Персонализирана превенция чрез ранно откриване и диагностика, както и работа по превенция на заболяванията;
  • Регулаторни процедури и последици от персонализираната медицина,

беше засегната и разгледана  важността на участието на пациентите.

Събитието предостави възможност за международен диалог и  бъдещо сътрудничество между ключовите заинтересовани страни.

Предвижда се провеждането на следващата тематична конференция през м. октомври 2023, по време на Испанското председателство на Съвета  на Европейския Съюз. За  темата на събитието е избрана: „Персонализираната медицина – еволюцията на здравеопазването с цел подобряване на живота на хората“.

Start typing and press Enter to search