На Световния ден на здравето се състоя Първата конференция по персонализирана медицина в България

 In Новини

На Световния ден на здравето се състоя Първата конференция по персонализирана медицина в България

На Световния ден на здравето – 7 април 2014 г., от 8:30 ч., в аулата на МБАЛ „Токуда болница София”, ет. 9, се състоя Първата конференция по персонализирана медицина, организирана в България. Организатор на събитието е новоучредената Българска Асоциация за Персонализирана Медицина.

Официални гости и лектори в рамките на Конференцията бяха г-н Едуард Ейбрахамс, президент на Коалиция за персонализирана медицина; г-н Денис Хорган, изпълнителен директор на Европейския Алианс за персонализирана медицина; доц. Алексей Савов, началник на Национална Генетична Лаборатория; д-р Явор Дренски, изпълнителен директор на МБАЛ „Токуда болница София”; проф. Галина Великова, президент на International Society for Quality of Life Research и преподавател в университета в Лиийдс; доц. Радка Кънева, изпълнителен мениджър на Центъра по Молекулна Медицина и доцент в катедра „Химия и Биохимия“ в Медицински Университет, София.

Поздравителна реч за организаторите, присъстващите гости и експерти изнесе проф. Д-р Чавдар Славов, д.м.н., зам.-министър на здравеопазването, който адмирира организирането на подобна конференция и създаването на първата в България асоциация по персонализирана медицина. Проф. Славов отбеляза принципите на персонализираната медицина, които са включени в новоприетата Национална здравна стратегия 2014-2020 г.

След кратката приветствена част и речите, които изнесоха официалните гости, започна лекционния панел. Първи в него своята презентация направи г-н Едуард Ейбрахамс, който обърна внимание на концептуалната разлика между масово прилагания в медицинската практика подход в избор на лечение и подхода, възприет от персонализираната медицина: „Подходящото лечение за подходящия пациент в подходящото време“. Той прави преглед на определенията и понятията в персонализираната медицина, на очакванията и резервите, свързани с нея. Като основни преимущества г-н Ейбрахамс определя по-ефективно и по-безопасното лечение, по-краткото време, необходимо за избор на подходящо лечение и по-рационалното разходване на финансовите средства за лечение, като обръща внимание на по-точната диагноза на заболяването, избора на оптималните медикаменти и тяхното по-точно дозиране, намалената честота на нежелани реакции, възможността за установяване на заболяването в най-ранните му стадии, възможността да се акцентира на профилактиката за сметка на лечението и в резултат да се повиши ефективността на здравната система чрез подобряване на качеството и достъпността на лечението.

Директорът на Европейския алианс за персонализирана медицина, г-н Денис Хорган, представи европейския поглед върху персонализираната медицина, предизвикателствата пред ЕС, свързани с нея, насоките към Българската Асоциация за Персонализирана Медицина и сферите на сътрудничество. Той представи европейската мрежа от структури, свързани с персонализираната медицина и персонализирано здравеопазване. Обърна внимание върху необходимостта от координация на съществуващите инициативи, от споделяне на добрите практики и консултиране по отношение на политиките, както и на необходимостта от навременни насоки на европейско ниво. „За да достигнем следващото ниво в организация на здравеопазването е необходимо да работим заедно“, заяви г-н Хорган. Той представи членовете на ЕАПМ – академични и научни среди, институции, пациентски организации, регуралаторни органи, производители на лекарствени и диагностични средства.

Г-н Хорган обърна внимание на факта, че в много от случаите, прилаганото лечение не е с очаквания резултат, а в същото време има все по-голям натиск за ефективно изразходване на средствата за здравеопазване. Персонализираната медицина може да предложи по-високи резултати и в същото време – потенциално спестяване от ненужни разходи. Така например за лечение на рак на гърдата проучванията показват потенциално 37% по-ниски разходи и приблизително 46% по-ниски разходи за лечение на сърдечносъдови заболявания, при прилагане на методите на персонализираната медицина. Според г-н Хорган, големи промени в здравеопазването могат да бъдат постигнати само при участието на гражданите. Гражданите трябва да имат контрол върху собственото си здраве.

Г-н Хорган представи перспективите 2020 на европейско ниво за персонализираната медицина и предизвикателствата, с които заедно всички трябва да се справим.

Д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация, представи значението на персонализираната медицина за пациентската общност и приноса й в подобряването на лечението на пациентите. Специално внимание се обърна на ролята на персонализираната медицина от гледна точка на подобряване на достъпа на пациентите до качествено лечение, което може да се постигне чрез селектиране и спецификация на групите. Той изтъкна важността на въвеждането на съответните диагностикуми, които да послужат за извеждане и създаване на необходимите гайдлайни.

Конференцията и изложенията, които бяха направени в рамките на програмата, се фокусираха върху същността и значението на персонализираната медицина, като съвременен подход при лечението на заболяванията, осигуряващ предпоставки за по-добро лечение. Акцент беше направен върху факта, че всеки пациент притежава набор от индивидуални характеристики, на базата на които може да му бъде предписана възможно най-ефективната терапия с минимални странични ефекти. Този подход цели да подобри качеството на живот и да ограничи излишните разходи за здравеопазване. Казано по друг начин – осигуряване на точната диагноза и лечение на точния пациент в точното време.

В България персонализираната медицина все още не се прилага широко и не е добре позната. До този момент, действия по нейното популяризиране са предприемани от отделни общности – научна, терапевтична /най-вече онкологична и хематологична/, диагностична, фармацевтична и др./, всяка в своята по-тясна компетентност и интереси. Сега, за първи път е налице платформа, която да обедини усилията на всички заинтересовани страни и участници за адекватно приложение на персонализирана медицина в практиката.

Start typing and press Enter to search