Нова инициатива за прецизирана медицина на президента Обама

 In Бюлетин, Новини

Нова инициатива за прецизирана медицина на Президента Обама

“Tonight, I’m launching a new Precision Medicine Initiative to bring us closer to curing diseases like cancer and diabetes — and to give all of us access to the personalized information we need to keep ourselves and our families healthier.” — President Barack Obama, State of the Union Address, January 20, 2015

Президентът Обама отдавна застъпва тезата, че науката има голям потенциал за подобряване на здравето на хората. Сега, той обяви началото на научна инициатива, която цели ускоряването на напредъка към нова ера на прецизирана медицина (www.whitehouse.gov/precisionmedicine). Убедени сме, че сега е точното време за този визионерска инициатива и Националният Здравен Институт (NIH) и много други партньори ще работят за постигане на тази цел. Концепцията за прецизирана медицина – стратегии за профилактика и лечение, които вземат пред вид индивидуалните различия, не е нова, но перспективата за прилагане на тази концепция на широка основа беше драматично подобрена от последните постижения в създаването на пространни биологични бази-данни, като например секвенирането на човешкия геном, съвременни методи за характеризиране на пациентите, като тестовете, базирани на протеомни, метаболомни, геномни, различни клетъчни анализи и дори мобилни технологии и компютъризирани устройства за анализиране на големи масиви от данни. Сега е необходима широка научно-изследователска програма за насърчаване на творческите подходи на прецизираната медицина, тяхното усилено изпитване и използване, за изграждане на доказателствена база, необходима за създаване на насоките за приложение в клиничната практика.

Предлаганата инициатива има две основни съставни части: краткосрочен фокус към онкологичните заболявания и дългосрочна цел за създаване на познание, приложимо в цялата палитра на здравето и болестта. И двете части вече са възможни, заради постиженията на фундаменталните науки, включително и молекулярната биология, геномиката и биоинформатиката. Нещо повече, инициативата се докосва до все по-разрастващите се тенденции за връзка между социалните медии и мобилните устроства и все по-усиленото желание на американците, да бъдат активни участници партньори в медицинската наука.

Тази инициатива ще изисква нови ресурси и те не се изчерпват с подкрепата на съществуващи програми, особено в трудния фискален климат, в който живеем. С подходящите ресурси и със силна и постоянна отдаденост на време, енергия и изобретателност от страна на научната, медецинската и пациентската общност, пълният потенциял на прецизираната медицина може да се реализира напълно и да даде на всеки един най-добрия шанс за здраве.

Start typing and press Enter to search