Работна среща на високо равнище във Варшава за персонализираната медицина – 01.03.2016 г.

 In Новини

Работна среща на високо равнище във Варшава за персонализираната медицина – 01.03.2016 г.

Поредната среща на Европейския Алианс за Персонализирана медицина (EAPM) от програмата SMART Outreach (1Март 2016 г.) постигна консенсус с Полския Алианс за Персонализирана Медицина по няколко основни въпроса, достъпа на пациентите и необходимостта от повече и по-качествена научна работа.

ЕАРМ обяви своята концепция‘SMART’ Smaller Member states and Regions Together на конференцията си през Юни 2015 г. и я популяризира на специално организирани събития в европейските страни. В България такова събитие беше междуинституционалния дискусионен форум, организиран от БАПЕМЕД на 08.10.2015 г.

Следващото събитие в дневния ред на ЕАРМ е на 07.03.2016 г. в Милано. То е част от кампанията STEP Specialised Treatment for Europe’s Patients, която призовава Европа да поеме следните ангажименти:
Стъпка 1: Създаване на регулаторна среда, която позволява ранен достъп на пациентите до иновативна и ефикасна персонализирана медицина
Стъпка 2: Стимулиране на научната и развойна дейност в областта на персонализираната медицина, отдавайки заслуженото на нейната висока стойност
Стъпка 3: Подобряване на обучението и повишаване на квалификацията на медицинските професионалисти в областта на персонализираната медицина
Стъпка 4: Подкрепа на нови методики за реимбурсиране и ОЗТ, необходими за осигуряване на достъпа на пациентите до персонализирана медицина
Стъпка 5: Повишаване на информираността и разбирането на персонализираната медицина
Малките страни-членки са много активни във формирането на здравната политика на Европейско ниво и играят новаторска роля в политиката, инициирайки нормативни промени в политическия дневен ред. Това беше демонстрирано от Словения с нейната водеща роля в развитието на политика за борба с рака на Европейски ниво.

През миналата година ЕС се председателстваше последователно от две малки страни-членки – Латвия и Люксембург (през чието председателство бяха публикувани дългоочакваните Препоръки на СЕ за персонализираната медицина през декември 2015 г.). Сега трета малка страна-членка председателства ЕС – Холандия.

Пред малките страни-членки има много предизвикателства, особено в полето на здравеопазването, като например липса на интерес от страна на индустрията за маркетиране на медицински продукти на толкова малки пазари, поради висока единична производствена цена, липса на конкуренция между дотавчиците и високи цени, поради малките обеми, което заедно с административното натоварване от местните разпоредби не допринася за подобряване на достъпа на пациентите и понижаване на цените в тези страни.

Накратко, необходимо е европейската здравна политика да бъде в по-голяма степен съобразена със специфичните предизвикателства пред здравните системи на малките страни и региони.

Участници в срещата бяха проф. Збигнев Гашонг – Председател на новоучредената Полска Асоциация за Персонализирана Медицина, проф. Яцек Фиют – Председател на Полската Дружество за Персонализирана Медицина, проф. Янош Зидлецки – Зам. директор по научната част на Онкологичния Институт „Мария Склодовска-Кюри“, г-н Денис Хорган – изпълнителен директор на ЕАРМ и д-р Жасмина Коева-Балабанова – Председател на УС на БАПЕМЕД.

По време на работната среща, д-р Коева запозна участниците с добрите практики и постижения на БАПЕМЕД, която е първата подобна организация в Централна и Източна Европа, обединяваща в една платформа всички заинтересовани от персонализираната медицина лица.

Start typing and press Enter to search