Регистрирайте се сега за лятното училище за медицински специалисти в Букурещ

 In Новини

Регистрирайте се сега за лятното училище за медицински специалисти в Букурещ

В периода от 27 до 30 юни 2017 г., Европейският алианс за персонализирана медицина (EAPM) ще проведе второ лятно училище за млади медицински специалисти.

Сега е моментът за регистрация и може да я направите на: http://euapm.eu/education-summer-school.html

Преди това годишно събитие, EAPM ще проведе SMART Outreach среща, за да се фокусира върху проблемите, свързани с интегрирането на иновациите в здравната система в Източна Европа.

Тазгодишното събитие ще бъде съ-председателствано от Ричард Аблин, професор по патология в University of Arizona College, който пръв идентифицира антигена PSA в далечната 1970 г.

В момента, нивата на PSA се използват за диагностика на рака на простатата, от който е починал неговият баща.

Въпреки това, в свое известно, но и спорно изказване, д-р Аблин споделя, че САЩ реално губи милиарди всяка година за тестове за профилактика и превенция на рака на простатата, които в мнозинството от случаите дават грешни позитивни резултати.

Аблин твърди че лекарите и пациентите трябва да са внимателни, когато използват PSA като маркер за профилактика и превенция.

С такъв изтъкнат съ-председател, заедно с бившия европейски комисар за здравни въпроси Дейвид Бърн (който е и съ-председател на EAPM), второто лятно училище е добре планирано, за да продължи успеха на първото събитие, проведено през юли 2016 г. в Каскаиз, Португалия.

Тази година, локацията на мероприятието ще бъде на изток от Букурещ, Румъния, като училището ще се проведе в периода от 27 до 30 юни.

Както беше споменато, изборът на Букурещ е в унисон с проекта SMART Outreach на EAPM. Конференцията на Aлианса през юни 2015 г. въвежда идеята SMART, съкращение на Smaller Member States And Regions Together (По-малките страни членки и региони заедно) и EAPM разширява тази идея чрез отправяне на нейното послание директно до страните членки на ЕС.

Отново, училището ще бъде под наслов TEACH, съкращение на Training and Education for Advanced Clinicians and HCPs (Обучение и образоване на висококвалифицирани клиницисти и медицински специалисти) и целта е да се запознаят младите специалисти с бързоразвиващите се нововъведения в областта.

teach__concept

Насочено към възрастовия диапазон 28-40, TEACH подкрепя тезата, че за да бъде персонализираната медицина в съответствие с принципа за всеобщ и равен достъп до здравни грижи на ЕС и страните членки, трябва да стане достъпна за много повече пациенти от сегашното състояние.

Преподавателите са избрани от академични медицински, клинични и изследователски звена, пациентски организации и експерти по комуникация.

Ще бъде включена интерактивна сесия по комуникация при консултациите. Това ще позволи присъстващите да гледат и коментират сложен казус, касаещ клинична  консултация, представен като ролева игра с реален клиничен лекар, но с актьори, играещи ролите на пациент и партньор.

Тази базова сесия ще бъде допълнена от комуникативни уъркшопове, които целят да повишат осведомеността относно значимостта на добрата комуникация между клиничните лекари и пациентите.

Вземането на решения в новата ера на здравеопазване е важен аспект при приложението на персонализираната медицина и една област, която трябва да бъде застъпена от тази широка тема в лятното училище е ролята на фарамацевта, експертно заинтересовано лице, което често е пренебрегвано.

В допълнение, намирането на баланса или средното положение между новата наука и технологии и медицинските традиции не е лесно, така че друга обучителна сесия ще разгледа различни аспекти, вариращи от приноса на организациите за подкрепа на пациентите с редки заболявания, поглед върху арената на диагностиката (включително и молекулярна), профилирането и биомаркерите, както и вълнуващия и бързоразвиващ се свят на генното секвениране.

Както беше споменато, една от ключовите цели в ерата на персонализираната медицина е да се подобри комуникацията между практикуващите медицински специалисти и техните пациенти.

Последните трябва да имат еднаква роля при всякакви взети решения за тяхното лечение и това изисква от тях да бъдат в състояние да дават жизненоважна информация, като обстоятелствата от начина им на живот и работа, както и да бъдат правилно информирани от другата страна.

Затова, времето в лятното училище ще бъде прекарано за подобряване на здравната грамотност, вземането на клинични решения с участието на пациента и от ключово значение, подобряване на комуникацията между централните действащи лица при вземането на здравни решения.

Start typing and press Enter to search