Зарежда Събития

« Всички Събития

  • Това събитие е минало събитие.

Форум „Какво може да направи персонализираната медицина за Вас и какво можете да направите Вие за персонализираната медицина“

26/09/2019

Събитието се организира в рамките на проект № BG05SFOP001-2.009-0025-C01 „Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд.
www.eufunds.bg

Програма

08:30 – 09:00Регистрация и работна закуска
09:00 – 09:15Откриване и официално обръщение към участниците
09:15 – 09:45Персонализирана медицина и гражданско участие – добри практики
БАПЕМЕД
09:45 – 10:15Представяне на данни от анкета на тема „Гражданско участие и персонализирана медицина“
БАПЕМЕД
10:15 – 10:45Анализ „Бяла книга за персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването чрез активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата“
Copenhagen Institute for Future Studies (CIFS), Bogi Eliasen
10:45 – 11:00Отворена дискусия
„Приложимост на представени добри практики и иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в здравеопазването, в България“ –
въпроси и отговори
11:00 – 11:30Кафе-пауза
11:30 – 11:45Подобряване на средата за гражданско участие: предложения и препоръки
БАПЕМЕД
11:45 – 12:15Подобряване на гражданското участие в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в здравеопазването: опит, добри практики и иновативни решения
12:15 – 12:45Национална пациентска организация: опит и експертиза за изпълнение на политики в областта на здравеопазването чрез активно гражданско участие
Национална пациентска организация (НПО)
12:45 – 13:15Пациентско застъпничество: пациентски адвокати и ролята им на посредници и „проводници“ за граждански инициативи в осигуряването на партньорски подход в управлението в сектора на здравеопазването
Анета Пиперкова, Българска асоциация по персонализирана медицина
Piarella Peralta, Inspire2Live
13:15 – 13:30Отворена дискусия
„Приложимост на представени добри практики и иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в здравеопазването, в България“
въпроси и отговори

Работен език на събитието: английски

Ако имате въпроси изпратете email на office@bapemed.org

Онлайн регистрация

Регистрацията е приключила

Детайли

Дата:
26/09/2019
Категория за Събитие:
Уебсайт:
www.bapemed.org

Организатор

Българска асоциация за персонализирана медицина
Phone
+359 887 400 863; +359 884 706 680
Email
office@bapemed.org
View Организатор Website

Място

„София Тех Парк“, Лабораторен комплекс, зала 125
бул. Цариградско шосе 111Б
София, България
View Място Website

Start typing and press Enter to search