Съветът на Европа прие за първи път заключения за прилагане на персонализирана медицина

 In Новини

Съветът на Европа прие за първи път заключения за прилагане на персонализирана медицина

На 7 декември, в Люксембург, бяха представени и приети дългоочакваните Заключения на Съвета на Европа във връзка с персонализираната медицина.

Основният фокус на Заключенията е върху пациентите и техния достъп до иновативни терапии. Макар че това са само препоръки към страните членки на ЕС, в много среди те бяха посрещнати с ентусиазъм, тъй като това е значителна стъпка напред в извеждането на темата за персонализираната медицина на дневен ред.

Здравният министър на Люксембург, Лидия Муч коментира, че: „В днешно време пациентите все по-често участват в процесите, свързани със собственото им лечение. Социалните медии предоставят възможност за достъп до всякакъв вид информация. Ако искаме да улесним достъпа до таргетна терапия, е важно да създадем условия за пациентите да направят своя информиран избор.“

„Правителствата трябва да имат активно участие в тези процеси, тъй като те са гаранти, че информацията им е базирана на обективни и балансирани данни – което не винаги е така, когато тя бива предоставяна от индустрията.“

Някои среди отправиха критики към факта, че в Заключенията ценообразуването и реимбурсирането на лекарствени продукти са споменати само като „предизвикателства“ за здравните системи. Това беше отчетено като стъпка назад спрямо предишната версия на документа (от месец август т.г.), в която бяха записани по-силни препоръки към страните членки на ЕС, според които те трябва да се съобразят с „иновативните методи за ценообразуване“ с цел да се въведе персонализираната медицина в Европа.

Денис Хорган, Изпълнителен директор на Европейския алианс за персонализирана медицина (ЕАРМ), сподели: „Важно е реакциите към тези първи по рода си Заключения на Съвета относно персонализираната медицина – област, която получи над 1 млрд. инвестиции от Европейския съюз в периода 2007-2013, да бъдат оптимистични. Важно е да сме наясно какво действително може да се постигне, имайки предвид специфичните компетенции на всяка страна, както и политическия и фискален климат, в който живеем.“

„Пътят към интегриране на персонализираната медицина в обществото несъмнено ще бъде дълъг – важно е всички засегнати лица да излязат от „комфортната си зона“ и да си сътрудничат както на местно ниво, така и отвъд границите на отделните държави, като наблюдаваме, че това се случва все по-често.“

„Новите технологии могат само да помогнат. Узаконяването защитата на данните, с цел защита правата на гражданите, позволявайки в същото време използването на данните от медицински проучвания, би било ключов фактор в дългосрочна перспектива“, добави Хорган.

В текста на Заключенията се казва още, че 28-те страни членки на ЕС трябва да вземат предвид добавената стойност, която пациентите ще получат от приложението на персонализираната медицина, като Хорган коментира, че: „има много силни аргументи в подкрепа на идеята, че „стойността“ трябва да бъде възприемана през гледната точка на клиента, а в нашия случай – на пациента.“

Относно споделянето на данни и информация, Министър Муч добави, че: „Споделянето на информацията е ключов елемент в интегрирането на персонализираната медицина в системите на здравеопазване на страните от ЕС. В нашите Заключения препратките към този аспект на проблема са многобройни“. Здравният министър на Люксембург подчерта още, че се следва Общия регламент относно защитата на данните, като изрази надежда, че съвместно с ЕП ще бъде намерено работещо решение на този толкова важен и чувствителен въпрос.

Заключенията бяха приети от Европейския съвет, а пълния документ за персонализираната медицина можете да откриете тук: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15054-2015-INIT/en/pdf

За допълнителна информация: Европейски алианс за персонализирана медицина www.euapm.eu и info@euapm.eu

Start typing and press Enter to search