Стартира Лабораторията за бъдеща устойчивост „Здравеопазване“

 In Новини, Проекти

На 06 юни 2023  започна работа  Лабораторията за бъдеща устойчивост БАПЕМЕД (FutuREsilience Lab BAPEMED) – един от експерименталните пилотни модели, предназначени да обединят различни заинтересовани страни за съвместно създаване (co-creation). Във всяка Лаборатория участват партньори от проектния консорциум със следните роли: ръководител на изследователска дейност, местен партньор, работещ в конкретната област и партньор, специализиран в областта на форсайт.

Лабораторията за бъдеща устойчивост  БАПЕМЕД  „Здравеопазване“ се ръководи от  Copenhagen Institute for Futures Studies (Дания) в партньорство с Института по регионално развитие към Университета Panteion за социални и политически науки (Гърция). В рамките на Лабораторията бъдат проведени семинари и работни срещи с участието на различни заинтересовани страни, чийто фокус са съществуващите и възникващите предизвикателства в българското здравеопазване. Специално внимание ще бъде отделено на стратегиите за превенция като крайъгълен камък за издържливост и устойчивост. Целта на тези срещи  е да се формулират обосновани препоръки за политики, изготвени на базата на методологиите „изграждане на сценарии“ (scenario building) и форсайт (foresight).

Допълнителна информация

Recent Posts

Start typing and press Enter to search