Анета ПиперковаОперативен директор на ПроДуКт Проджект Дивелъпмънт Кансълтинг АД

Анета Пиперкова притежава над 20 години опит във фармацевтичната индустрия, преминавайки последователно през търговия на дребно и едро, производство на лекарствени продукти, международна търговия и логистика. Почти 10 години от трудовата й биография са преминали като ръководител на регионален мултинационален дистрибуционен център на фармацевтична компания ГлаксоСмитКлайн, която осигурява лекарствено снабдяване за България и други държави от Югоизточна Европа и Азия.

В момента е Оперативен директор на фирма „ПроДуКт – Проджект Дивелъпмънт Кансълтинг“ АД, компания фокусирана в управление на проекти в персонализирана медицина и работи усилено за развитие и утвърждаване на персонализираното лечение в България.

Анета Пиперкова има придобити  квалификации в областта на управлението на проекти в здравеопазването, системи за управление на качеството и добрите прктики, приложими във фармацевтичничната индустрия и биотехнологиите.

Start typing and press Enter to search