д-р Станимир ХасърджиевПредседател на Национална пациентска организация, Председател на НСБХ „Хепасист“, член на Борда на EPF (Европейски пациентски форум), Генерален секретар на PACT (Европейско партньорство за достъп до качествено здравеопазване)

Д-р Станимир Хасърджиев е един от основателите и председател на Национална пациентска организация (НПО) – най-голямото обединение на пациентски организации в България, признато за национално представителна организация за защита правата на пациентите в България. НПО обхваща над 80 организации от цялата страна, представляващи пациенти с различни социално-значими и редки заболявания.

През 2005 година инициира учредяването на Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист” и оттогава до ноември 2009 г. заема длъжността секретар, а след това е избран за председател на организацията, която длъжност изпълнява и до момента. През 2011, 2015 и 2016 г. представлява българските пациенти в състава на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, като оттогава до момента участва в множество работни групи, заседания и форуми, посветени на здравеопазването.

В периода април 2011 – декември 2013 г. е изпълнителен директор на Европейската асоциация на пациентите с чернодробни заболявания (ELPA), а до март 2015 г. е в Управителния й съвет.

През 2013 г. д-р Хасърджиев е избран за член на Управителния съвет на Европейски пациентски форум (EPF), пан-европейска организация, чиято главни цели са овластяване на пациентите и тяхното включване в разработването на иновативни здравни политики.

От 2012 г. той се занимава активно с темата за неравенствата в здравеопазването на страните членки на ЕС. Като резултат от това, през декември 2014 г. се сформира партньорството на европейско ниво за достъп до качествено здравеопазване – Patient Access Partnership, основано от Национална пациентска организация и Европейски пациентски форум, в което д-р Хасърджиев заема позицията Генерален секретар на партньорството.

Следвайки модела на Европейското партньорство, на 26 март 2015 година бе даден официален старт на Партньорство за здраве – консултативен орган към Министерски съвет, в който участват представители на държавните институции, съсловните организации, медицинската общност и организации на изпълнителите на медицинска помощ, индустрията и пациентските организации. Председател на Партньорството е министърът на здравеопазването,  а д-р Хасърджиев бе избран за Секретар. Партньорството в България ще оценява и изследва  пречките и бариерите в здравната система с цел подобряване обслужването на пациенти, подобряване на лекарствените политики, задържане на медицинските кадри и подобряване управлението на държавните ресурси за здравеопазване.

Start typing and press Enter to search