Проф. дбн Алексей СавовНачалник на Националната генетична лаборатория

Проф. дбн Алексей Славков Савов е Началник на Националната Генетична Лаборатория от 2011 г. Завършил е СУ „Климент Охридски“, специалност „Генетика“ има и специалност „Медицинска биология“ от Медицински Университет, София. Докторската му дисертация е на тема: Генетични характеристики на муковисцидозата в България“. Проф. Савов е член на Академичния съвет на МУ София; член на Работна група в СБАЛАГ “Майчин дом” за реализация на “Националната програма за профилактика на наследствените болести, предразположения и вродени аномалии”; член на Организационния комитет на V-ти Балкански конгрес по Човешка генетика; на Националния Консултативен Съвет по Редки Болести; на Българската Асоциация по Ултразвук в Акушерството и гинекологията; на European Society of Human Genetics, на УС на Българската Асоциация по Персонализирана медицина и на редакционната колегия на списание „Български медицински журнал”. Участвал е активно в разработването на Медицински стандарт по „Медицинска генетика” – частта ДНК анализ.

Start typing and press Enter to search