проф. д-р Радка АргироваУпълномощен представител на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, вирусолог, председател на Българското дружество по медицинска вирусология

  Проф. д-р Радка Аргирова завършва медицинското си образование през 1969 г. в МУ-София. В периода 1970 – 1973 г. продължава обучението си в Институт по вирусология „Ивановски“ – Москва и става специалист по медицинска вирусология. През 1994 г. проф. Аргирова става доктор на медицинските науки, защитавайки докторска дисертация на тема HIV към Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), София. През 1997 г. става и професор по вирусология.

  Проф. Аргирова специализира в Институт по туморна биология, Фрайбург, Германия като стипендиант на фондация „Alexander von Humboldt“ през 1980 – 1981 г. Следващата й специализация е през 1989 г., като стипендиант на фондация „Fogarty“ в Северозападен университет Чикаго, САЩ.

  Професионалната дейност и дългогодишният опит на проф. Аргирова са посветени изцяло на вирусологията с акцент върху ретровирусите и най-вече вируса на СПИН, както на национално, такаи на международно ниво.  През 1970 – 1973 г. тя е редовен аспирант в Институт по вирусология „Ивановски“ – Москва. За периода 1974 – 1982 г. е научен сътрудник  в лаборатория “Имунология и вирусология” – Национален Онкологичен Център, Медицинска Академия, София. Професионалната й дейност продължава като научен сътрудник в Лаборатория по молекулярна биология на птичите ретровируси, ИОСП, БАН, София (1982 – 1987 г.). В годините от 1987 до 1998 г., след като внася у нас вируса на СПИН, проф Аргирова става организатор и завеждащ  на първата у нас Централна Лаборатория по СПИН – за диагностика на инфекцията, към Национален Център по заразни и паразитни болести, София, България. През 1991 – 1993 г. е председател на Програмния Съвет по СПИН, Медицинска Академия, София. Проф. Аргирова е: представител на България в Управителния Съвет на Глобалната Програма по СПИН към СЗО и член на Щаба на Глобалната Програма по СПИН към СЗО – Женева – представя страните от Централна и Източна Европа (1993 – 1995); представител на България за страните от Централна Европа в Програмния Координационен Борд на Програмата по СПИН на ООН – Женева (1995 – 1997); представител на Глобалната Програма по СПИН към СЗО на срещата по планиране на дейности по НІV/СПИН за Армията на спасението – Манила, Филипините, финансирана от UNDP – Ню Йорк (1994). През 1996 г. е Експерт по оценка на Националната Програма по НІV/СПИН на Конго – финансирана от Франкофонската Агенция, Монреал, Канада. От 1995 до 1997 г. проф . Аргирова е зам.-министър на здравеопазването и Главен Държавен Санитарен Инспектор на Република България, МЗ. В периода 1997 – 2013 г. проф. Аргирова работи в Национален център по заразни и паразитни болести, София, като последователно е: завеждащ Националната Референтна Лаборатория по СПИН (1997 – 1998); завеждащ Лаборатория по ретровируси (1998 – 2011) и завеждащ Лаборатория по херпесни и онкогенни вируси (2011 –  2013). От септември, 2013 г. проф. Аргирова е част от екипа на „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“, като лекар-вирусолог към Клинична лаборатория, сектор „Имунология и молекулярна диагностика“.

  Проф. Аргирова е председател на Българското дружество по медицинска вирусология, зам.-председател на Хумболтовия съюз  в България  и председател на Националния Експертен Борд по вирусология към Българския Лекарски Съюз. Тя е член на престижни професионални и научни дружества: Българско Дружество по биохимия и биофизика, Международно общество по СПИН, Европейско Клинично общество по СПИН. Член на редколегиите на списания “Biotechnology and Biotechnological Equipment”, “Медицина и Фармация”, както и главен редактор на списание „Детски и инфекциозни болести“.

  Проф. Аргирова е ръководител и участник в международни научни договори с Италия, Казахстан, европейски проект по 7-ма рамкова програма.

  Общият брой на публикациите на проф. Аргирова е 120, както и 18 книги или глави от монографии, като броят на цитиранията на научните трудове към  2016 г. е около  360. Тя има участие в над 50 конгреса и симпозиуми.

  Проф Аргирова е лектор в специализирани курсове по Ваксини, ХИВ и СПИН, Профилактика и терапия на вирусните инфекции и Репликация на вирусите в Биологически факултет (БФ) на СУ „Св. Климент Охридски“ и Медицински, Стоматологичен и Фармацевтичен факултет на МУ-София. Обучава магистри по вирусология (защитили 14 души до 2016 г.) и дисертанти за получаване на образователна степен „доктор“ с шифър вирусология (6 души защитили дисертации; от БАН, НЦЗПБ и БФ на СУ „Св. Климент Охридски“). Ръководител на 4 души – специализанти за получаване на специалност „Вирусология“.

  Start typing and press Enter to search