Участие на БАПЕМЕД в проект по програма Хоризонт Европа

 In Новини, Проекти

На 17 януари 2023 в Брюксел, Белгия бе даден официалният старт на проекта “Creating FUTUre societal RESILIENCE through innovative, science-based co-creation labs” (FUTURESILIENCE), финансиран по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ на Европейския съюз. Проектът е с продължителност 36 месеца и има за цел да подобри европейската икономическа и социална устойчивост чрез развиването на способността за адаптиране и бърза реакция в случай на бъдещи кризи. В основата на проекта са т.нар.  Лабораториите за бъдеща устойчивост (‘FUTURESILIENCE labs’). Организирана на базата на съвместно създаване (co- creation) и ръководена от група експерти от консорциума, всяка лаборатория ще разглежда разнообразни тематични фактори, изискващи решения за повишаване на устойчивостта в дългосрочен план.

БАПЕМЕД е член на международния  консорциум, изпълняващ проекта. Нейната роля е главно в експерименталната фаза на проекта, като партньор в Лабораторията за бъдеща устойчивост (Future Resilience Lab BAPEMED), чийто фокус е засилване устойчивостта на системата на здравеопазването.

Допълнителна информация

Recent Posts

Start typing and press Enter to search