V-та годишна конференция на EAPM

 In Новини

V-та годишна конференция на EAPM с фокус върху овладяването на рака на белия дроб

Брюксел, 28 март, 2017 г.

На 28 март 2017 г. в престижната библиотека „Солвей“, Брюксел се състоя Петата годишна конференция на Европейския алианс за персонализирана медицина (EAPM).

Конференцията, озаглавена „Иновации, препоръки и диагностика: случаят с рака на белия дроб“, акцентира върху профилактиката на рака на белия дроб, но основната тема надхвърли тази рамка, като се фокусира главно върху проблемите, които оказват влияние върху персонализираната медицина днес.

Световната здравна организация предвижда честотата на рака да се повиши неимоверно през идните десетилетия: очаква се новите случаи на рак да нарастнат със 70% през следващите 20 години, от около 14 милиона до 25 милиона. В същото време, населението на Европа застарява и заболеваемостта расте.

„Европа трябва да започне планирането на профилактиката за рака на белия дроб посредством компютърна томография (CT): трябва да се разработят препоръки и насоки относно профилактиката и да се оцени предоставянето на услугата в различните здравни системи в рамките на Европейския съюз.“, изтъква проф. John K. Field от Университета в Ливърпул.

Deepak Khanna, старши вице-президент и регионален президент на MSD Oncology подчертава „Необходимо е да осъзнаем, че предизвикателствата при овладяването на рака не могат да бъдат разрешени самостоятелно от една от заинтересованите страни или посредством прости решения. Диалогът е от ключово значение за подкрепата и насърчаването на бързоразвиващата се наука и за предоставянето на достъп до иновативни медикаменти в цяла Европа.“

Повече от 130 делегати на високо равнище и говорители присъстваха на конференцията. EAPM и спонсорите му вярват, че много от идеите за профилактиката на рака на белия дроб – най-големият убиец от всички видиве рак, са добри. Въпреки това, ефективното и скорошно изпълнение на профилактиката в различните страни членки не е гаранция за успех в борбата с това заболяване.

Разбира се, съществуват аргументи срещу възможното прекалено лечение (какъвто е случаят с програмите за профилактика при рак на гърдата и простатата, например). Тази тема е предмет на дискусия от известно време и няма признаци за скорошното ѝ утихване. Защитниците на тезата за прекаленото лечение твърдят, че прекаленото тестване може да доведе до прекалено лечение, в това число дори и до ненужна инвазивна хирургия.

Освен това, съществува проблем с: наличността на достатъчно и подходящи скенери (не само за начална профилактика, но и за редовни допълнителни прегледи), списъците на чакащите и наличието на достатъчно квалифициран персонал. Както обикновено, става въпрос за наличието на ресурси или липсата им.

Получаването на необходимите данни за потенциалния риск за развитие на заболяването, както и за участието на общността, е друго предизвикателство. При наличието на предразположение към рак на белия дроб в семейството и в социално-икономическата група на пациента, или натрупването на голям брой години на тютюнопушене, оценяването на риска е по-лесно.

По принцип, Европа трябва да намери по-добри начини за убеждаване на високорисковите групи пациенти да преминат профилактика с цел значително намаляване на смъртните случаи, причинени от рак на белия дроб. Именно така, програмата за профилактика ще бъде значима за оценяващите стойността ѝ в тези случаи.

Много планове са готови за дискусия, но със сигурност е време да се вземат някои решения, не само по отношение на профилактиката сама по себе си, но и по отношение на нови актуални препоръки за цяла Европа.

Без съмнение, всички профилактични програми трябва да бъдат основани на събрани доказателства за ефикасността, ценовата ефективност и риска. Всяка нова профилактична инициатива трябва да включва образоването, тестването и управлението на програмата, както и други аспекти, като мерките за осигуряване на качеството.

EAPM вярва, че е необходимо да бъдат предприети конкретни действия на нивото на Европейския съюз и на индивидуалните страни членки. В бъдеще, EU-27 трябва да се погрижи за подобряването на всички аспекти от профилактиката.

Остават редица въпроси за дискутиране и прилагането на решенията е от ключова важност. Съществува необходимост от по-големи усилия за въвеждане или подобряване на програмите за профилактика на населението. Ефективността и практическата приложимост на профилактиката може да се повиши чрез сътрудничество между държавите членки и чрез професионална, организационна и научна подкрепа за тези страни.

Конференцията е голяма стъпка напред за насочване на усилията към разрешаването на изброените проблеми. През идните месеци EAPM ще се фокусира върху разработването на необходимите политики, които ще бъдат изложени в рамките на Първия годишен европейски конгрес по персонализирана медицина. Събитието ще бъде проведено в рамките на четири дни (27-30 ноември, 2017 г.) в Белфаст, Северна Ирландия. Сайтът на конгреса, порталът с абстракти и онлайн регистрацията са стартирани и актуалната програма може да бъде разгледана тук.

Start typing and press Enter to search