Последни изминали Събития

Конференция „България и дигитално здраве: контекст, участници, инициативи, политики и стратегии – представяне на резултати от анкета, анализ и доклад, препоръки“

СВАЛИ ПРЕС СЪОБЩЕНИЕСъбитието се организира в рамките на проект № BG05SFOP001-2.025-0017 „Дигиталното здраве като инструмент за активно участие на гражданите в процеса на здравна грижа – стъпка към дигиталната трансформация […]

Кръгла маса „България и дигитално здраве – къде сме, къде искаме да бъдем и как да го постигнем?“

СВАЛИ ПРЕС СЪОБЩЕНИЕСъбитието се организира в рамките на проект № BG05SFOP001-2.025-0017 „Дигиталното здраве като инструмент за активно участие на гражданите в процеса на здравна грижа – стъпка към дигиталната трансформация […]