Форум „Какво може да направи персонализираната медицина за Вас и какво можете да направите Вие за персонализираната медицина“

„София Тех Парк“, Лабораторен комплекс, зала 125 бул. Цариградско шосе 111Б, София

СВАЛИ ПРЕС СЪОБЩЕНИЕСъбитието се организира в рамките на проект № BG05SFOP001-2.009-0025-C01 „Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век […]

Персонализирана медицина и гражданско участие в България – добри практики, предизвикателства и препоръки

Парк-хотел Стара Загора ул. Хан Аспарух 50, Стара Загора

СВАЛИ ПРЕС СЪОБЩЕНИЕСъбитието се организира в рамките на проект № BG05SFOP001-2.009-0025-C01 „Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век […]

Информационен ден на Инициативата за иновативни медикаменти (IMI)

Представителство на Европейската комисия в България ул. Георги С. Раковски 124, София

Предстоящият информационен ден на IMI2 има за цел да събере представители и ключови фигури от научноизследователската и бизнес среда в България и Югоизточна Европа, за да стимулира кандидатстването и участието […]

Информационен месец на Инициативата за иновативни медикаменти (IMI)

Българската асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД), с подкрепата на Министерство на образованието и науката, България и Инициативата за иновативни медикаменти (IMI), организира Информационен месец на инициативата за иновативни медикаменти (IMI) с цел представяне на обещаващи възможности за финансиране

Пресконференция-представяне на проект Стъпки за реализиране на „Пътна карта за интегриране на подхода на персонализираната медицина в здравеопазването“

СВАЛЕТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯТАВиртуално събитие (Cisco Webex) За да се включите в пресконференцията, моля следвайте линка: https://biotechatelier.webex.com/biotechatelier/onstage/g.php?MTID=e67c7b02fb4ef73ead6bf868bf4b4db1a Event number:  181 030 8351 Event password: mPngghUn838 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия  по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Фонд Активни граждани България - www.activecitizensfund.bg

Училище за обучение на „Защитници на здравето“

СВАЛЕТЕ ПРЕЗЕНТАЦИИТЕонлайн (виртуално събитие)* *съобразно извънредната обстановка (COVID-19 пандемия) и минимизиране на риска от заразяване и разпространение на инфекциятаДен 1 – 20.09.2021 (понеделник)Линк за включване https://biotechatelier.webex.com/biotechatelier/onstage/g.php?MTID=e32bb033188f4e2a52fb9ed63f03ff142 Парола на събитието (ако се изисква) BAPEMED Час Тема 09:15 Откриване на ден 1 09:30 – 10:00 Права и задължения на пациента – основна лекция адв. Мария Петрова, специалист […]

Заключително събитие – Стъпки за реализиране на „Пътна карта за интегриране на подхода на персонализираната медицина в здравеопазването“

СВАЛЕТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯТАВиртуално събитие (Cisco Webex) За да се включите в пресконференцията, моля следвайте линка: https://biotechatelier.webex.com/biotechatelier/onstage/g.php?MTID=eca60dc31c53f7647b0f78f43b9cc6f79 Event number: 2742 107 8161 Event password: BAPEMED Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия  по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Фонд Активни граждани България - www.activecitizensfund.bg

Пресконференция – представяне на проект „RefuGenes – информационна кампания за бежанци от Украйна за възможностите за персонализирана медицина (диагностика и терапия) в България“

Кога: 13 октомври 2022 г., 15:00 часа Къде: виртуално събитие (Cisco Webex) Включете се в пресконференцията Event number (ако се изисква): 2742 499 3386 Event password (ако се изисква): NaGJmFbP654 ДОБАВЕТЕ КЪМ КАЛЕНДАРА   Запис от пресконференцията .embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container […]

Дигитално здраве – пътят за овластяване на пациентите и активното участие на гражданите в решенията и процеса, свързан със собствените им живот и здраве

СВАЛИ ПРЕС СЪОБЩЕНИЕСъбитието се организира в рамките на проект № BG05SFOP001-2.025-0017 „Дигиталното здраве като инструмент за активно участие на гражданите в процеса на здравна грижа – стъпка към дигиталната трансформация и към реализиране на „Пътна карта за интегриране на подхода на персонализираната медицина в здравеопазването“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро […]