За БАПЕМЕД

Българската Асоциация за Персонализирана Медицина – БАПЕМЕД е създадена на 25 февруари 2014 г. като сдружение с идеална цел на учени, медицински и здравни специалисти, пациенти, обслужващи звена и търговски структури в здравеопазването с цел популяризиране на принципите и методите на персонализираната медицина в полза на пациентите и здравната система.
П

ерсонализираната медицина излезе много напред в списъка от революционни стъпки, променящи медицината – използването на нови методи за молекулярен и генетичен анализ, за по-добро лечение на заболяването на пациента, или предразположението му към заболяване. Персонализираната медицина променя начина на разработка на лекарствените продукти и на тяхното предписване.

Въпреки това, регулаторната и финансовата системи все още не съответстват напълно напринципите и методите на персонализираната медицина . Мисията на БАПЕМЕД е да инициира и подпомогне изграждането на основата, необходима за развитието на персонализираната медицина в България, като решение на предизвикателствата по отношение на ефикасност, безопасност и цена.

БАПЕМЕД е създена да запознава обществото, административните структури и политиците, отговорни за формиране на здравната политика и да им представя предимствата на методите на персонализираната медицина. БАПЕМЕД е платформа със широк спектър – научна и академична общност, пациенти, медицински и здравни специалисти, фармацевтични и диагностични компании, обслужващи и търговски структури и която допринася за по-пълното разбиране и прилагане на персонализираната медицина за благото на пациентите и цялото общество.

Start typing and press Enter to search