Документи

Асоциацията е сдружение с нестопанска цел, определено за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
В

нимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, които обичате и вземате присърце своя род и своето българско отечество и желаете да разберете и знаете известното за своя български род и за вашите бащи, прадеди и царе, патриарси и светии как изпърво са живели и прекарвали. За вас е потребно и полезно да знаете известното за делата на вашите бащи, както знаят всички други племена и народи своя род и език, имат история и всеки грамотен от тях знае, разказва и се гордее със своя род и език.

Устав

на Българската асоциация за персонализирана медицина

Приет единодушно от всички учредители, присъствали на Учредителното събрание на БАПЕМЕД, проведено на 25.2.2014 г. в София.

Правила

Правила и ред за извършване на обществено полезна дейност

Определени и утвърдени с решение на Управителния съвет на Българската асоциация за персонализирана медицина № –/–-2014 г.

Други

Меморандум

Приет в рамките на дискусионния форум „Персонализираната медицина – правилното лечение за точния пациент в подходящото време“ на 8-ми октомври 2015 в София

Start typing and press Enter to search