Управителен орган

Българската Асоциация за Персонализирана Медицина – БАПЕМЕД е създадена през февруари 2014 г. като сдружение с идеална цел и в обществена полза на учени, медицински и здравни специалисти, пациенти, лечебни, диагностични и обслужващи звена, университетски, изследователски и търговски структури в здравеопазването, което подпомага по-доброто разбиране и възприемане на концепцията, услугите и продуктите на персонализираната медицина в полза на пациентите и на здравната система
Б

ългарската асоциация за персонализирана медицина се управлява от Управителен съвет, състоящ се от пет члена. Те избират от своя състав Председател, който представлява Асоциацията пред трети лица. Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

Управителния съвет провежда редовна сесия най-малко веднъж на три месеца. В заседанията задължително участва и Председателят на Контролния съвет (Контрольора) на Асоциацията, който има право на съвещателен глас.

Управителен съвет

Председател

  • д-р Станимир Хасърджиев Председател на Национална пациентска организация, Председател на НСБХ „Хепасист“, член на Борда на EPF (Европейски пациентски форум), Генерален секретар на PACT (Европейско партньорство за достъп до качествено здравеопазване)

Изпълнителен директор

  • д-р Явор Дренски УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „ПРОДУКТ – ПРОДЖЕКТ ДИВЕЛЪПМЪНТ КАНСЪЛТИНГ“ АД и Изпълнителен директор на „Асарел Панагюрище Здраве“ АД

    Членове

    Финансов контрольор

    Start typing and press Enter to search